Jak přelézt lano, aby se ho nikdo nedotknul?

Jak přelézt lano, aby se ho nikdo nedotknul?