V lese, jó v lese

 

Tento rok nebylo žádné jednotné téma tábora. O to víc byly rozmanitější příběhy her, které jsme hráli, protože jsme nebyli svázáni jedním tématem.

Děti musely dopadnout nebezpečného zločince, sbíraly tajnou zprávu ztracenou v hlubokém lese. Na vzdálené planetě bez slunce, hledaly vzácný nerost Energit, který by jim umožnil vrátit se zpět na Zem. Nechyběla olympiáda ani stezka odvahy. Po celou dobu tábora lovily bobříky a učily se vázat uzly. Vyráběly si herbář a naučily se péct chleba.

Poslední den skupinky vyrazily na celodenní výlet. Musely luštit šifry, které je dovedly až k poustevníkovi, který jim dal mapu k pokladu. V něm na ně čekala sladká odměna.

Fotogalerie: 2010 Nevojice