Bítov 17. 8. - 26. 8. 2012

Tajemství

Tento rok jsme se oproti tomu loňskému posunuli v čase o pár století dopředu a to do roku 1597, do doby Rudolfa II. Habsburského, na přelom renesance a baroka. V Českých zemích právě vrcholil rozmach kultury, astronomie a alchymie, podporované právě Rudolfem II.

A na jednu alchymistickou universitu, kde shodou okolností vyučoval Rudolfův osobní doktor a alchymista Tadeáš Hájek z Hájku, přijely děti, aby se učily přírodním zákonitostem a odhalily zapomenuté TAJEMSTVÍ university.

Vše začalo poklidně. Studenti byli rozděleni do dvou universitních Domů - Staroměstského a Novoměstského - účastnili se výuky a plnili svoje povinnosti.

Pak se jim ale zjevil duch mrtvé dívky, který se jim marně snažil cosi sdělit. Následně přijíždí na návštěvu Tycho de Brahe a žádá o pomoc při hledání poslední přísady do léku proti moru. Oba Domy se s vervou pustily do plnění tohoto úkolu. Brzy se jim podařilo najít přes padesát let starý deník, zakopaný na universitní zahradě. Patřil jisté Eufrosině, vynikající studentce university, které se podařilo mast proti moru namíchat. Domy vyrazily pro vzácné suroviny na tuto mast. Pro skořápky ptáka Zoba a kafiolová zrnka. Jakmile obě suroviny získaly, pokusily se mast podle receptury namíchat. Nikomu se to ale nepodařilo. Studenti pátrali po příčině a objevili ještě hlouběji v zemi druhou část deníku. V té se dozvěděli, že první recept nefungoval dobře. Ten druhý byl ovšem zašifrován velice těžkou šifrou. Aby ji mohli rozluštit, vydali se v noci po cestě ze světélkujících oček do lesa, aby tam vykopali dešifrovací stroj. Eufrosina ale nechtěla svoje tajemství vydat jen tak lehce. Studenti našly sice stroj, ale bez důležitých šifrovacích disků. A ty se jim potom dařilo jen obtížně získávat.

Nejdříve museli najít ukryté schránky, zabalené v jedovatých obalech, ve kterých byla zpráva, kde vůbec disky hledat. Pak museli nakoupit sloučeninu, ve které jedovaté obaly mohli rozpustit a ke zprávě se dostat. Ta jim odhalila další krok - stroj poháněný teplým vzduchem. Když se dětem podařilo stroj zprovoznit, dozvěděly se, že disky jsou ukryty ve Staré tvrzi. Tu ale chránili ti nejhorší vyvrhelové a mordýři. O Starou tvrz se strhl nelítostný, několikahodinový boj. Domy postupně dobývaly padací most, bránu, nádvoří a nakonec v té největší houštině i samotnou tvrz. Bez krve se tento lítý boj neobešel.

Ve tvrzi sice disky našli, bohužel ale již časem zničené. Neštěstí ale byli chytří a napadl je jiný způsob, jak se k diskům dostat. Vyhledali Jeronýma Scottu, učitele a přítele Eufrosiny, který měl nákresy disků schované. Přislíbil je děckám dát, pokud splní všechny úkoly ve stanveném čase. Ten však byl krátký a úkoly přetěžké. Kupříkladu postavit se Golemovi se odvážil jen málokdo ze studentů. Jeden nákres disku shořel, zbyl jen jeden.

Studenti nenašli včas potřebnou přísadu na lék a na veškeré obyvatelstvo udeřila černá smrt. Nastal mor! Ke snídani byly jen plesnivé zbytky. Nebylo co jíst a tak se musely Domy vydat pro potravu až na daleký sever k barbarským kmenům, aby od nich za vydělané groše nakoupili alespoň základní potraviny. Už tak nelehký úkol jim stěžovali ukrutní Vikingové, kteří jim brali nejen peníze a nakoupené jídlo, ale dokonce i jejich boty.

Poslední jiskřičkou naděje, jak se k léku dostat, byl Edward Kelly, šílený učenec, jenž uměl pramálo česky. Navíc bydlel na strašidelném hřbitově. Odvážit se za ním na hřbitov a snažit se s Edwardem dorozumět však neslo své plody. Studenti se dozvěděli o úkladné vraždě Eufrosiny. Zabil ji Radslav, její spolužák, kterého potom chytili a popravili. Kromě smrtelného hříchu si s sebou do hrobu vzal i ukradené duplikáty disků. A studentům nezbylo než se vydat k jeho hrobu a vykopat ho...

Ani to však nebyl konec všem útrapám. Když se jim podařilo za pomoci šifrovacího stroje rozluštit Eufrosininu zprávu, museli ještě projít náročným a nebezpečným labyrintem, na jehož konci teprve našli onu látku do léku proti moru. Léčivou plíseň - penicilin.

 

Fotky ke stažení

https://www.uloz.to/xiuHrZW/taborbitov2012-zip 178 MB

 

Fotky jsou zazipovány, aby bylo jednodušší je dát ke stažení na web. Pro ty, kdo tomu nerozumí. Je potřeba je rozzipovat/extrahovat do normálního adresáře. Na to slouží třeba program 7-zip. Ten si můžete stáhnout zde: www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/komprese/7zip. Po stažení ho jednoduše nainstalujete (dvakrát na něj kliknete a pak budete následovat pokynů Průvodce instalací -tj. pro začátečníky klikáte na Další/Next/Ok). Potom kliknete pravým tlačítkem myši na soubor zip s fotkami. V kontextovém menu, které se vám ukáže klinete na 7-zip -> Rozbalit zde. V adresáři kde jste, se vám vytvoří nový adresář, ve kterém již najdete fotky.

Táborová videa

 

Krátký trailer

 

Film z tábora

aneb co vše se na táboře dělo

 

 

Scénka Novoměstského domu

 

 

Scénka Staroměstského domu

Písničky z tábora

 

Letos jsme každý večer před modlitbou a ráno jako budíček pouštěli děckám písničky. Ne ladajaké, ale křesťanské a ne obyčejné, ale právě ty méně známé. Schválně jsme vybrali styly, které nejsou v této muzice obvyklé.

A protože se nás děcka ptaly na jména, tak tady jsou v tom pořadí jak byly na táboře.

Některé z nich mají i velmi pěkné a dojemné klipy a i když by se tomu snad někdy nechtělo věřit, všechny mají opravdu hluboké duchovní texty.

 

Písničky před večerní modlitbou

 

 

 

Ráno jako budíček

 

Pozvánka na tento rok